Vad betyder Battle of forms?

Battle of forms är ett avtalsrättsligt begrepp. När två standardavtal kolliderar benämns det battle of forms.

Exempel: två avtalsparter har standardavtal som respektive part anser ska gälla mellan dem. En konflikt uppstår då, battle of forms, avseende vilken av parternas standardavtal som ska gälla.

Ett vanligt exempel från verkligheten är när t ex en köpare beställer något från en säljare. Beställaren menar att beställarens ensidiga standardavtal ska gälla mellan säljaren anser att dennes ensidigt framtagna standardavtal ska gälla mellan parterna.

Kommentera