Vad är standardavtal?

Standardavtal är ett på förhand framtaget avtal och eller avtalsvillkor.

Det finns huvudsakligen två varianter av standardavtal. Nämligen

1. Ensidigt upprättade avtal – en part har tagit fram villkoren/avtalet. Ofta säljarparten. Exempel på ensidigt upprättade avtal är exv köpvillkor, försäkringsvillkor m fl.

2. Gemensamt upprättade avtal – avtal/avtalsvillkor framtagna av båda avtalspartnerna tillsammans. Ofta är det branschorganisationer m fl som företräder parterna som förhandlar och tar fram avtalen. Gemensamt upprättade avtal benämns ofta allmänna bestämmelser, allmänna leveransvillkor eller liknande. Internationellt benämns avtalen ofta för agreed documents.

Kommentera