Vad är standardavtal?

Standardavtal är ett på förhand framtaget avtal och eller avtalsvillkor.

Det finns huvudsakligen två varianter av standardavtal. Nämligen

1. Ensidigt upprättade avtal – en part har tagit fram villkoren/avtalet. Ofta säljarparten. Exempel på ensidigt upprättade avtal är exv köpvillkor, försäkringsvillkor m fl.

2. Gemensamt upprättade avtal – avtal/avtalsvillkor framtagna av båda avtalspartnerna tillsammans. Ofta är det branschorganisationer m fl som företräder parterna som förhandlar och tar fram avtalen. Gemensamt upprättade avtal benämns ofta allmänna bestämmelser, allmänna leveransvillkor eller liknande. Internationellt benämns avtalen ofta för agreed documents.

Standardavtal – exempel

Standardavtal finns det många av såväl internationellt som nationellt och i många olika branscher. Här är några exempel:

  • ABFF – Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service
  • AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads,- anläggnings- och installationsentreprenader
  • ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten
  • ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009
  • ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Lämna ett svar