Utförandeentreprenad

Artikeln är under produktion…

Utförandeentreprenad är en entreprenadform inom bygg- anläggnings- och installationsarbeten – dvs en entreprenad. Parterna är normalt en beställare som beställer ett utförande (exv ett bygge) och en entreprenör som åtar sig att utföra entreprenaden (bygga). Beställaren ingår alltså ett avtal med en entreprenör. En av beställarens viktigaste prestation är att betala överenskommen summa till entreprenören. Entreprenörens viktigaste prestation är utföra byggnationen på det sätt som parterna kommit överens om mot ersättning.

En utförandeentreprenad innebär alltså att beställaren själv svarar för funktion och projektering men anlitar en entreprenör just för utförandet av entreprenaden. Den andra vanliga entreprenadformen på marknaden är totalentreprenad. Då åtar sig entreprenören även projekteringsansvaret.

Vad är en entreprenad?

Skillnad mellan UE och TE?

Avtal och standardavtal

Upphandlingsformer

Lämna ett svar