Renovräkning – vad är det?

Renovräkning är vad man brukar kalla förfarandet när en fastighetsägare renoverar upp lägenheter och höjer hyran så mycket, pga renoveringen/förbättringen, så att hyresgästen inte har råd att bo kvar.

Regeringen har i april 2021 lämnat lagförslag som väntas träda i kraft 1 januari 2022 och som innebär att en hyresgäst ska ha möjlighet att få väsentligt höjd hyra fördelad över flera år i stället som idag när hyran ”ckock”höjs direkt.

Lämna ett svar