Rättsfallsanalys

Vad är en rättsfallsanalys?

Rättsfallsanalys innebär att man, precis som det låter, analyserar ett rättsfall eller kanske flera.

Vad är ett rättsfall?

Ett rättsfall är en fråga av rättslig natur som har avgjorts av en dömande myndighet, exv en domstol. Exempelvis är en dom från en domstol ett rättsfall.

Rättsfall har en stor betydelse för att man ska kunna tolka och tillämpa regler, lagar m fl. Många rättsfall, i synnerhet om det prövats av en högre instans, blir prejudikat.

Hur kan man använda en rättsfallsanalys?

Hur går en rättsfallsanalys till? Hur gör man?

Lämna ett svar