Pacta sunt servanda

Inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda en av de absolut viktigaste principerna. Pacta sunt servanda är latinskt och betyder ungefär ”avtal skall hållas”. Principen innebär alltså att har man ingått ett avtal ska man hålla sig till avtalet dfdf

k

Gratis avtalsrättsliga mallar
Taram taram tara

Lämna ett svar