Nya konsumentregler 1 januari 2022

woman holding card while operating silver laptop

Nya konsumentregler är planerade att börja gälla från den 1 januari 2022 i och med en ny konsumentköplag. Orsaken är EU:s varudirektiv och tjänstedirektiv som innehåller bestämmelser som EU länderna har att införa i nationell lagstiftning. I Sveriges fall föreslås dessa regler att införas i en ny konsumentköplag som ska ersätta dagens konsumentköplag.

Utredningen föreslår att den nya lagen ska få namnet lagen om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal.

Nya konsumentregler i korthet

  • Fel och felbestämmelser
  • Sexmånadersregeln blir tolvmånadersregeln
  • Garantier
  • Påföljder vid fel
  • Digitalt innehåll och digitala tjänster
  • Köp av levande djur

Lämna ett svar