LAS – Anställningsskyddslagen

LAS är den huvudsakliga lag som innehåller bestämmelser kring anställningsavtal och anställningsregler inom den individuella arbetsrätten.

Lämna ett svar