Konsumentköplagen

Konsumentköplagen, KkL, är en lag i Sverige som gäller när en konsument köper lösa saker av en näringsidkare (företag m fl). Lagen är indispositiv, dvs den innehåller minimiregler som är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att ett avtal, eller en bestämmelse i avtal, mellan konsument och näringsidkare, exv ett köpeavtal, som strider mot konsumentköplagen inte är giltigt. Detta gör att konsumentköplagen till stor del är en sk skyddslagstiftning där man vill skydda konsumenter.

Konsumentköplagen innehåller bl a bestämmelser avseende vad som händer när det är fel i en vara, vad som händer om säljaren är sen med avlämna varan, konsumentens rätt att häva ett köpeavtal mm.

När gäller konsumentköplagen?

När ska varan avlämnas?

Risken för varan

När är varan felaktig?

Varans avlämnande

Vad händer om varan är felaktig eller om varan inte avlämnas i tid?

När ska man betala och vilket pris ska man betala?

Vad händer om konsumenten inte betalar eller hämtar varan?

Lämna ett svar