Konsultupphandling med ABK 09

Inom entreprenadjuridiken används standardavtal, eller allmänna bestämmelser, för att reglera parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Beställare och Entreprenör.

I dagens entreprenader förekommer en mängd olika konsulter inom en mängd olika . För detta finns även ett standardavtal i form av ABK 09 – Allmänna bestämmelser Konsulter 09. 09 betecknar året då bestämmelserna började . Konsulterna finns ibland med i entreprenadens idéstadie likväl som i slutet av utförandestadiet. Ibland under hela projektet.

Konsulternas arbete är viktigt. Beställaren anlitar konsulten på förtroende och konsultens produkt eller tjänst avslutas normalt med en skriftlig handling eller rådgivning som sedan kommer att utgöra . Fel eller misstag från konsultens sida upptäcks oftast sent, i utförandefasen, eller efter en tid då byggnaden eller anläggningen redan tagits i bruk.

Exempel på konsulter

  • Kontrollanter
  • Ingenjörer

När gäller ABK 09? En förutsättning är först och främst att parterna, dvs beställaren och konsulten kommit överens i sitt kontrakt eller vid beställning att avtalsinnehållet ska utgöras av ABK 09. Enl ABK 09 är det applicerbart på

Vad reglerar ABK 09?

I ABK 09 finns tio stycken kapitel. Dessa kapitel är:

  1. Omfattning
  2. Genomförande
  3. Organisation
  4. Tider

Viktiga bestämmelser i ABK 09?

En konsult ska utföra arbetet fackmässigt.

Rätten till arbetet

Lämna ett svar