Juridiska ord och begrepp

Vill du lära dig juridiska ord? Något juridiskt ord eller begrepp du inte vet vad det betyder? Här har vi skapat en grundläggande juridisk ordlista. Hör gärna av dig om du saknar något ord.

A

AB
AB är förkortning för aktiebolag. Beroende på sammanhang kan med AB också menas Allmänna bestämmelser, en typ av standardavtal. Till exempel AB 04 som är ett standardavtal inom entreprenadrätten.
Absolut åtalsplikt
Hidden content
Accept
Hidden content
Acceptfrist
Den tid man har på sig att bestämma sig för att acceptera ett anbud innan det förfaller. Acceptfrist har med avtalsrätten att göra.
Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

B

Bostadsarrende
Bostadsarrende är en arrendeform. En jordägare upplåter mark till en arrendator för att arrendatorn ska kunna bygga eller behålla ett bostadshus, exv en fritidsbostad. Du kan läsa om bostadsarrende här.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Saken
Vad ett ärende, mål, handlar om. Exempel; Saken: Fordran.
Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Lämna ett svar