Hyresrätt

Hyresrätt handlar om de juridiska regler och lagstiftning som gäller mellan den som hyr ut en lägenhet och den som hyr en lägenhet. Notera att med begreppet lägenhet finns huvudsakligen två typer, nämligen; bostadslägenhet och lokal.

Hyresavtal avseende hyra av lägenheter behandlas inom hyresrätten.

OBS! Den här artikeln handlar om hyresrätt. Om du söker fakta kring bostadsrätter gå hit.

Reglerna om hyra finner vi framförallt i kapitel 12 i jordabalken. Kapitlet brukar benämnas hyreslagen – även om det alltså inte finns någon lag som heter så.

Den som hyr ut en lägenhet benämns hyresvärd och den som hyr lägenheten benämns hyresgäst.

Vad är hyra?

Vad är en lägenhet?

I lagen anges hyresobjektet som lägenhet. En lägenhet kan vara en bostadslägenhet eller en lokal. Om det i lagen anges ”lägenheten” gäller reglerna oavsett om det är en bostad eller lokal. Om en regel särskilt gäller en bostad eller lokal anges i stället exv ”bostadslägenheten”.

Om lägenheten är en bostad eller lokal beror i grunden på ändamålet med lägenheten. En lägenhet som hyrs ut för att användas som boende, eller till en icke oväsentlig del, är att anse som bostadslägenhet. Alla andra lägenheter, som alltså inte är bostad, är i stället en lokal.

Hyrestid och hyresförhållande

Att ingå hyresavtal

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Betala hyra i tid

Vårdplikt

Som hyresgäst måste man vårda lägenheten väl. Det innebär att man t. ex regelbundet ska städa och hålla den i gott skick. Man är tvungen att utan dröjsmål informera hyresvärden om fel eller brister inkl ohyra.

Inte störa grannar m fl

Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

Att avsluta hyresförhållande

Hyrespraxis och hyreskollen

Lämna ett svar