Fordringsrätt

Fordringsrätt, eller fordringsrätten, benämns det område som handlar om fordringar och den rättsliga förpliktelse som finns genom en fordran mellan två eller flera parter.

Kommentera