Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är det rättsområde som behandlar fastighetsrättsliga frågor och fast egendom. Hit hör t. ex köp- och försäljning av fast egendom, tomträtt, servitut och

Normalt delas fastighetsrätten in i två områden; allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt.

Servitut

Tomträtt

Hyresrätt

Gemensamhet

Lämna ett svar