Brottsbalken

Brottsbalken, BrB, är den lag i Sverige som huvudsakligen innehåller reglerna om brott och straff. Även om detta främst finns i brottsbalken finns det även andra lagar med bestämmelser om brott, exv så regleras trafikbrott i lag om straff för vissa trafikbrott – TBL.

Brottsbalken består av tre avdelningar. Nämligen:

  • Första avdelningen; Allmänna bestämmelser (kapitel 1 och 2)
  • Andra avdelningen; Om brotten (kapitel 3-24)
  • Tredje avdelningen; Om påföljderna (kapitel 25-38)

I brottsbalken finns följande kapitel:

1 kapitletOm brott och brottspåföljder
2 kapitletOm tillämpligheten av svensk lag
3 kapitletOm brott mot liv och hälsa
4 kapitletOm brott mot frihet och frid
5 kapitletOm ärekränkning
6 kapitletOm sexualbrott
7 kapitletOm brott mot familj
8 kapitletOm stöld, rån och andra tillgreppsbrott
9 kapitletOm bedrägeri och annan oredlighet
10 kapitletOm förskingring, annan trolöshet och mutbrott
11 kapitletOm brott mot borgenärer m.m.
12 kapitletOm skadegörelsebrott
13 kapitletOm allmänfarliga brott
14 kapitletOm förfalskningsbrott
15 kapitletOm mened, falskt åtal och annan osann utsaga
16 kapitletOm brott mot allmän ordning
17 kapitletOm brott mot allmän verksamhet m.m.
18 kapitletOm högmålsbrott
19 kapitletOm brott mot Sveriges säkerhet
20 kapitletOm tjänstefel m.m.
21 kapitletOm brott av krigsmän
22 kapitletOm landsförräderi m.m.
23 kapitlet Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott
24 kapitletOm allmänna grunder för ansvarsfrihet
25 kapitletOm böter m.m.
26 kapitletOm fängelse
27 kapitletOm villkorlig dom
28 kapitletOm skyddstillsyn
29 kapitletOm straffmätning och påföljdseftergift
30 kapitletOm val av påföljd
31 kapitletOm överlämnande till särskild vård i vissa fall
32 kapitletOm överlämnade till särskild vård för unga
33 kapitlet
34 kapitletNy påföljdsbestämning efter tidigare dom
35 kapitletOm bortfallande av påföljd
36 kapitlet Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott
37 kapitletOm nämnderna
38 kapitletRättegångsbestämmelser m.m.

Lämna ett svar