Avtalsrätt

Avtalsrätt är ett av de absolut vanligaste rättsområden man kommer i kontakt med. Oavsett om man är privatperson eller företag. Varje dag ingår människor och företag olika avtal. Det kan handla om att ingå avtal för att anlita en konsult till företaget eller när att köpa en dricka i kiosken.

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter där man ömsesidigt reglerar ex rättigheter och skyldigheter mellan varandra. Till exempel att parten A ska betala parten B 5000 kr mot att parten B överlåter sin cykel till parten A.

En viktig avtalsrättslig princip är Pacta sunt servanda vilket betyder att avtal skall hållas.

Vad reglerar avtalsrätten?

Avtalsrätten styrs först och främst av avtalslagen. Det är en av våra äldsta lagar, den tillkom 1915. Avtalslagen, och avtalsrätten, reglerar framförallt frågeställningar som t. ex om parterna överhuvudtaget har ingått ett avtal? dfdd

Hur ingås avtal?

Hur kan man komma ifrån ett avtal?

Principen pacta sunt servanda är viktig. Dvs att ett ingånget avtal skall hållas. Har man ingått ett avtal finns ingen “ångerfrist”. Däremot finns det vissa möjligheter att komma ifrån ett avtal om man t. ex har blivit lurad, utsatt för ocker

Resurser

Här kan du lära dig mer om avtalsrättsliga ord och begrepp

Ladda ner gratis avtalsrättsliga mallar

Viktiga avtalsrättsliga lagar och bestämmelser

  • Avtalslagen

Kommentera