AB 04

AB 04, eller Allmänna bestämmelser, är ett standardavtal inom entreprenadrätten. Det innehåller bestämmelser om bl a

  • Vad entreprenaden omfattar

AB 04 kan användas vid. Om det istället är en totalentreprenad är det ABT 06 som gäller (om parterna avtalat om det) och om någon av parterna är konsult är det ABK 09.

Om beställaren är privatperson

Om beställaren av utförandet är privatperson (konsument) finns indispositiv (tvingande) lagstiftning till konsumentens fördel i Konsumenttjänstlagen.

Kommentera