AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

ab04

AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, är ett standardavtal inom entreprenadrätten och entreprenadavtal.

AB 04 används i kommersiella entreprenader – inte i konsumententreprenader (dvs när beställare är konsument)

Bland annat innehåller AB 04 bestämmelser avseende;

  • Vad entreprenaden omfattar
  • Utförandet av entreprenaden
  • ÄTA-arbeten
  • Fel och skada
  • Ansvar och avhjälpande
  • Tidförlägning, hinder, rubbning mm
  • Besiktning

AB 04 är framtaget att användas i entreprenadformen utförandeentreprenad. Om det istället är en totalentreprenad är det ABT 06 som gäller (om parterna avtalat om det) och om någon av parterna är konsult är det ABK 09.

Om beställaren är privatperson

Om beställaren av entreprenaden är privatperson (konsument) finns till konsumentens fördel tvingande lagstiftning i konsumenttjänstlagen. Dessutom finns en typ av standardavtal för just konsumententreprenader som kan användas som tillägg till konsumenttjänstlagen som heter ABS 18.

Ladda ner AB 04

Ladda ner AB 04 förutsätter att man köper det. Det är inte tillgängligt för fri nedladdning. AB04 kan köpas såväl i pappersform som digitalt för nedladdning.

Lämna ett svar