AB 04 och privatperson?

men working on wood materials

AB 04 är ett standardavtal som används inom kommersiella entreprenader, dvs där beställare av entreprenadarbete är näringsidkare (företag m fl) och entreprenören är näringsidkare. AB 04 är alltså inte tänkt att användas i entreprenadavtal där beställaren är en konsument (privatperson). Det är rent av verkningslöst.

Vad gäller för entreprenader där beställaren är konsument?

Om man som konsument, privatperson, ska ingå ett entreprenadavtal med en entreprenör för ett entreprenadarbete, exv uppförande av hus, garage etc har man, när man som konsument är beställare, ett bra skydd i konsumenttjänstlagen som bl a innehåller regler avseende entreprenadavtal – något som inte finns avseende kommersiella entreprenader. Dessutom finns en typ av standardavtal som kompletterar konsumenttjänstlagen: ABS 18 som man bör avtala om.

ABS 18 används i konsumententreprenader

ABS 18 är en typ av standardavtal som kompletterar konsumenttjänstlagens bestämmelser i entreprenadavtal där beställaren är konsument och entreprenören är näringsidkare (företag) och som är bra att avtala om. Då får man ett ”extra skydd” förutom lagens bestämmelser samt minimerar missförstånd och potentiella konflikter och tvister.

Tänk på att konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att reglerna i lagen alltid gäller – även om konsument och entreprenör inte avtalat om konsumenttjänstlagen. Lagens regler gäller också om konsument och entreprenör avtalat om sämre villkor än vad som anges i lagen. ABS 18 gäller dock inte om parterna, konsument och entreprenör, avtalat om att ABS 18 ska gälla. Det är alltså viktigt att skriva ett entreprenadavtal och tydligt ange att ABS 18 ska vara en del av avtalet.

Sammanfattning entreprenadavtal i konsumententreprenad

  • AB 04 ska inte användas i ett entreprenadavtal där beställare är konsument – det används i kommersiella entreprenader
  • Konsumententreprenad är när beställaren i entreprenadavtalet är konsument och entreprenören är näringsidkare (företag)
  • Skriv alltid ett skriftligt entreprenadavtal – håll dig borta från muntliga avtal, även vid ”små arbeten” – det är som gjort för missförstånd och skakigheter
  • Skriv in i entreprenadavtalet att ABS 18 ska gälla

Lämna ett svar